• Textstorlek aaa

Biocidförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014 av den 11 mars 2014 om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden.

Hämta förordningstexten och ändringar i EUR-Lex