• Tekstikoko aaa

REACH

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
12.9.2017 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus
Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 9 lisää - kommentointimahdollisuus Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa yhdeksän aineen määrit...
28.8.2017 Kromi VI yhdisteiden lopetuspäivä lähestyy – mitä tulee tehdä
Luvanvaraisten aineiden luettelossa olevien kromi VI yhdisteiden käyttö ilman lupaa loppuu 21.9.2017.  Lupa-aineen käytön jatkaminen on kuitenkin m...
23.8.2017 Käännösvirhe välituotteen määritelmässä korjattu
Suomenkieliseen REACH-asteukseen on korjattu välituotteen määritelmän käännösvirhe. REACH-asetuksen 3 artiklan 15 kohdan mukaan tarkoitetaan välitu...
11.8.2017 IUCLID-pilvipalvelu PK-yritysten käytettävissä
Kemikaalien tiedonhallintaan tarkoitetusta IUCLID-työkalusta on nyt käytettävissä pilviversio. IUCLID-pilvipalvelussa REACH-rekisteröinnin valmiste...
9.8.2017 Kandidaattilistaa päivitetty ftalaattien osalta
Euroopan komissio on todennut seuraavilla jo lupamenettelyn kandidaattilistalla olevilla ftalaateilla olevan muiden vaikutusten lisäksi hormonitoim...
5.7.2017 Aineet esineissä ohje on päivitetty
ECHA on julkaissut päivitetyn Esineissä olevien aineiden vaatimuksia koskevat toimintaohjeet. Se selkiyttää yritysten tiedottamis- ja ilmoittamisve...
19.6.2017 Yksi uusi aine kandidaattilistalle, bisfenoli A:lle päivitys
EU:n jäsenmaiden komitea on sopinut seuraavien aineiden tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttaviksi: bisfenoli A (BPA) perfluoriheksaani-1-sulfo...
19.6.2017 12 ainetta lisätty lupamenettelyyn
EU:n virallisessa lehdessä 14.6.2017 on julkaistu asetus (EU) 2017/999, jossa on lueteltu 12 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta REACH-asetuksen l...
29.5.2017 ECHA julkaissut ohjeistusta nanomuotojen REACH-rekisteröintiin
ECHA on julkaissut viisi dokumenttiä nanomuotojen rekisteröintiin, kaksi uutta sekä kolme päivitettyä dokumenttiä. Julkaistut dokumentit koskien ti...
10.3.2017 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 2 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ehdottaa kahden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC). Mikäli ehdotukset hyväk...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 16.5.2013