• Tekstikoko aaa

Tiedotteet

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
9.9.2016 Erityistä huolta aiheuttavia aineita ehdotetaan 6 lisää - kommentointimahdollisuus
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on julkaissut ehdotuksen, jossa esitetään kuuden aineen määrittelemistä ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiks...
16.8.2016 Jyrsijämyrkkyjä julkisessa kuulemisessa
Julkisessa kuulemisessa on kahdeksan jyrsijämyrkyn tehoainetta. Nämä aineet ovat: brodifakumi, bromadioloni, difenakumi, difetialoni, flokumafeeni,...
8.7.2016 REACH 2018: Arvioi aineesi osoittaaksesi sen turvallinen käyttö
Saman aineen rekisteröivien yritysten on toimittava yhdessä kerätäkseen ja jakaakseen tietoa käytöistä, vaaroista ja riskeistä osoittaakseen aineen...
30.6.2016 REACH 2018 - kemikaalineuvonta järjestää yritystapaamisia
REACH-asetuksen mukainen, vaiheittaisen rekisteröinnin viimeinen määräaika on 31.5.2018. Määräaika koskee sinua, jos olet esirekisteröinyt aineita,...
29.6.2016 Rajoitusehdotukset ftalaateille ja polyfluorioktyylitrialkoksisilaaneille - kommentointimahdollisuus
Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatille (DEHP), dibutyyliftalaatille (DBP), di-isobutyyliftalaatille (DIBP) ja bentsyylibutyyliftalaatille (BBP) sekä (3,3...
28.6.2016 Uusi erityistä huolta aiheuttava aine lisätty kandidaattilistalle
Euroopan kemikaalivirasto on täydentänyt lupamenettelyn kandidaattilistaa yhdellä uudella erityistä huolta aiheuttavalla aineella (SVHC-aineella). ...
13.6.2016 Kemikaalien käyttäjät: varmistakaa että toimittajat rekisteröivät aineet ajoissa
Kemikaalien turvallinen käyttö perustuu toimittajilta saatuihin ohjeisiin. Varmista että yrityksen toiminnan kannalta tärkeät aineet rekisteröidään...
8.6.2016 Kevennetyt REACH-tietovaatimukset pienten tonnimäärien vähäriskisille aineille
REACH-asetuksen liite III esittää perusteet, joiden täyttyessä 1-10 tonnia vuodessa valmistetut tai maahantuodut aineet tulee testata kaikkien tiet...
8.6.2016 REACH-asetuksen testausvaatimuksia on muutettu - eläinkokeita vähemmän
REACH-asetuksen liitteet VII ja VIII koskien vaatimuksia ihon syöpymisen/ihoärsytyksen, vakavan silmävaurion/silmien ärtymisen, välittömän myrkylli...
8.6.2016 Uudet versiot REACH-IT:sta ja Chesarista 21.6.2016
Asiakirjojen toimitukseen ja kommunikointiin tarkoitettu REACH-IT päivitetään 21.6.2016. Tätä ennen järjestelmä on suljettu viikon ajan alkaen ilta...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 22.8.2013